blog sözlük için öneriler


  • Daha iyi aktif ve kaliteli bir sözlük için gerekli olan önerilerdir.
    Sosyal medyada daha faal olunmalı. Özelikle twitter youtube instagram gibi mecralarda sözlük hem değişik işlere imza atmalı hem de kendi reklamını yapmalı.