suskunlar


  • agnostik beynimi mevleviliğe meyleden kitap. divan-ı kebir'e karşı olan sempatimi arttırdı doğrusu. İlk başta beni sıkan bu kitap sayfalar çevrildikçe beni içine aldı, tavsiye ederim.