deli mi ne


  • sahaya atlamasına sebep olarak heyecanlandım, atladım sahaya diyerek saçma sapan bir bahane üretmiştir. şimarıklıkta nirvana yapmış gençlerin profilidir. yazık.