blog sözlük itiraf


  • sabahın nurunda dogm'ye herhangi bir okulun giri girip girmediğini öğrenmek amacıyla girmek üzereyim. aynı dakikalarda blogsözlük'e girişim de işte tam bu vesileyle vukû bulmaktadır.

    istirham ederim :)