medine


  • Medine ya da Medine-i Münevvere, bugünkü Suudi Arabistan'ın Hicaz bölgesinde, Mekke kuzeyinde yer alan şehir. Medine'nin Hicret'ten önceki eski adı Yesrib'dir. Medirra, Medirke, Meddiyne, Mezzine de denmiştir.