iletişim


  • iletişim, kaynaktan hedefe mesaj aktarım süreci olarak tanımlanır. Ancak bu süreç 2. dünya savaşı sırasında Hitler sayesinde, basit bir kaynak - hedef meselesi olmadığını kanıtladı. Hitler'in -o zamanlar gazeteden sonra- tek kitle iletişim aracı olan radyo ile propaganda yapması ve kitleleri yönetmesiyle iletişim bilimi alanındaki ilk çalışmalar başladı. bilim olarak iletişim Hitler sayesinde fark edilmiştir demek yanlış olmaz.
    türk dili ve edebiyatı okurken basite indirgiyordum ben de. Ancak 2. üniversite olarak iletişim fakültesini kazanınca ve disiplinin içine girince anladım ki gerçekten önemli bir disiplin. çünkü siz fark etmeden size ne düşünmeniz gerektiği aşılanıyor ve bunlar iletişim denilen kaynaktan hedefe bilgi transferi süreci olarak adlandırılan şeyle oluyor.

    dipnot: iletişim