uzay bizim hasretimiz


  • Ve bu hasreti dindirme görevi sayın cumhurbaşkanımıza düşer. Aramızda para toplayıp, bir uzay mekiki satın alalım ve ülkece Recep Tayip Erdoğan'ı uzayın derinliklerine uğrulayalım. Bizim adımıza bu hasreti dindirse dindirse o dindirir.