blog sözlük itiraf


  • İş bilmez insanlardan nefret ediyorum. Nerde ne konuşacağını bilmeyen, nasıl oturulup kalkılacağını bilmeyen, adabı muaşeretten bir haber, üstüne başına kılığına kıyafetine dikkat etmeyen, mağaradan çıkma gibi davranan insanlar beni deli ediyor. Şöyle tutup sarsıp “kendine gel!” Demek istiyorum.