homo sapiens


  • Homo, insan anlamına gelmekte olup Primatlar takımının İnsansılar(Hominidae) familyasının bir cinsidir. Bugün bu cinsten tek bir tür kalmış olup kendilerine "homo sapiens" denmektedir.

    İlk girdide belirtilen eksiktir. homo sapiens, bilge/bilen/akıllı insan anlamlarına gelmektedir. Türkçe'de karşılık olarak düşünebilen insan terimi de kullanılır.

    Homo sapiens bir tür ismidir. Homo sapiens'in bilinen iki alt türü bulunur (ki biri yok olmuştur.) yani siz "homo sapiens türü" değil, "homo sapiens türünün bir bireyi"siniz.