18 yaş


  • hukuki açıdan birçok hakka kavuşturan ve bunun neticesinde de bir sürü sorumluluğun yüklendiği yaştır. bu yaştan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.