her gün aynı yoldan gitmeye mecbur olmak


  • Yol ağaçlarla, çeşitli kuş sesleriyle, keçilerin üzerine tüneyen tavuklarla ve eser miktarda araçla bezenmişse sıkıntıdan çok huzur verecek olan durumdur.