türkiye'de ateizmin ve deizmin hızlı yükselişi


  • Sadece türkiye’de değil, diğer ülkelerde de fazlaca görülmekte olan durum.

    Bu olayın başlınca nedenlerinden biri teknolojidir. Teknolojiyle insanların çevresi daha da genişlemekte, özgürce yazabileceği bir ortam oluşmakta ve insanlar farklı bakış açıları edinebilmekteler. Farklı insanlar, farklı görüşler, farklı düşünceler insanları sorgulamaya, düşünmeye ve her şeyi radikal bir üslupla kendi sığ düşüncesine göre yargılamamaya iter. Bu nedenle geçmişe göre değerlerini, tarihini, inançlarını sorgulayan insan sayısı çok daha fazladır.

    Bunun bir diğer nedeni ise yine teknolojinin çizgisinde yer alan bilgidir. Günümüzde bilgiye bir tık uzaktayız. Kitap, makale, sosyal medya vs. Okumak insanları olaylara kayıtsız kalmamaya, düşünmeye, düşündüklerini söylemeye ve eylemlerde bulunmaya iter. İnsan bu özgür alanı elde ettikçe yine değerlerini ve inançlarını sorgulamaya yönelir. Bu sadece dini açıdan değil, her açıdan olabilir. Ailevi değerler, ilişkiler, arkadaşlıklar, evlilik gibi.

    Bu nedenle, gelişmiş ülkelerde daha yaygın olmak üzere, dünya çapında inançlarını ve değerlerini sorgulamaya yönelik bir hareketlenme söz konusudur. İnsanlar artık duyduklarını, işittiklerini değil, okuduklarını, gördüklerini yorumlamaya, eleştirmeye ve sorgulamaya daha yatkındır.