blog sözlük itiraf


  • Ben gitmek istiyorum; kendimden gitmek. Ya da kimseyi üzmeyip kendimden de ödün vermemek. Yok olmak ama ölmemek. Ve şükretmek, nankörlük etmemek. Anlamak ama doğru bir şekilde. Sevilmek hem de çok sevilmek.