insanı değiştiren şeyler


  • Dündür. Çünkü geride bıraktığımız her bir gün bizi değiştirir. Belki o an farkına varamayız ama bir gün dönüp geriye baktığımızda anlarız.