haginin sol ayagi


  • Tek fotografla parmagimi kirip kirmadigimi teshis eden, alaninin bir numarasi. *
    O olmasaydi parmagimi kirdim diye yasayacaktim onumuzdeki birkac haftayi. *