mindhunter


  • İki FBI ajanının suç psikolojisi üzerine bir davranış billmci akademisyenden destek alarak benzer suçlularla bağ kurup,empati yapıp suçluları tespit edip ve “önceden önlenebilinir mi? “ sorusunun cevabını bulmaya çalıştıkları psikoloji-polisiye-dram konulu dizidir.Netflix’ten indirip çok kısa zamanda bitirmiştim.