profilaksi


  • Koruyucu hekimlerin üstlendikleri görev. Niye hasta olduktan sonra hastayı tedavi etmeye çalışasınız ki profilaksi ile hasta olmamasını sağlayın.