laiklik


  • Din hürriyeti ve din ile devlet işlerinin ayrılığı olarak iki cephesi olan anayasal ilke. Laiklik yerine bazen sekülarizm ifadesinin kullanıldığı da olur, bununla birlikte bu yanlış bir kullanım olur. Zira seküralizm daha çok sosyolojik bir ifadedir. Dinin toplumsal hayattaki öneminin azalması ve dindarlığın zayıflaması manasına gelir.