matematik çözemeyen insan


  • Beş parmağın beşinin de bir olmadığını düşünürsek; ezberi kuvvetli olan bir insandan farklı olmayan kişidir. İlgi alanı nitelikleri ve nicelikleri kişiyi belirli alanlara yöneltir. Bir de matematik dediğimiz şeyin kime göre neye göre olduğudur. 4 işlemi sorunsuz yapan bir bireye matematiğin harika diyebilirsin. Lakin diferansiyel denklemler gibi veya daha güç ve gelişmiş matematiksel işlemler gerektiren çözümleri üreten kişi de kendi alanında harikadır. Aslında önemli olan ihtiyaca hangi derecede yanıt verebilmesidir.