keynesyen iktisat


  • 1929 buhranına çözüm arayışı içinde olan j. Maynard keynes tarafından kurulan bir iktisadi akımdır.
    Diğer adı talep yönlü iktisattır. Devletin ekonomiye müdahalesini ve maliye politikasını savunurlar.

    Keynes'in 1936 yılında yayımlanan " istihdam, faiz ve paranın genel teorisi " adlı eseriyle ortaya çıkmıştır