final haftası


  • içinde bulunduğumuz haftadır. adamı korkutur, yer yer psiko-somatik&manik-depresif sanrılar görmenize neden olur. zor bir dönemdir ve yeterince derse çalışılmadığı durumlarda "dersten kalınma" travması yaşatması kuvvetle muhtemeldir.