türkiye'de 5 yılda 10.900 erkeğin intihar etmesi


  • Yanlış anlaşılmamayı umarak şunları söylemek isterim:
    Türkiye'de birey olmanın zorluklarının yanı sıra aile olmanın zorlukları da epeyce fazla. Bir ailenin yıkılmaz iki yapıtaşından birinin erkek birey olduğunu düşünürsek, üzerine düşen yükleri az çok hayal edebiliriz. Ama hayal ettiğimizden daha ağır yükleri olduğunu da kabullenmeliyiz. Ataerkil bir toplum olduğumuz su götürmez bir gerçek maalesef. Haliyle toplum içerisinde erkeğe pay edilen sorun ve sorumluluklar çok daha fazla. Yetmezmiş gibi "sen erkek adamsın", "erkek adam ağlamaz", " erkeksin sen, güçlü dur" gibi söylemlerden dolayı psikolojik baskı altında olduklarını da kabullenmek gerek. Bir insan kadın olduğu için ağlamaz, insan olduğu için ağlar ve bir kadın ne kadar insansa bir erkek de o kadar insandır. Eski çağlarda bilek gücünün esas alındığı işlerin bolluğundan kaynaklı olduğunu düşündüğüm 'kadın kısmı çalışmaz, ekmeği eve erkek getirir' algısının artık eskilerde kalması gerekirken hala aktif olarak var olması da bir yük. Artık çoğu iş, masa başı bir hal almışken bazı kesim kadınların ev ekonomisine dair her şeyi erkekten beklemeleri de hoşgörülebilir bir şey değildir. Üstelik kadınların sürekli olarak bir erkek tarafından korunmaya muhtaç olduğu algısının da asıl kaynağının kadınlar olduğunu düşünmekteyim. Fakat işin özüne indiğimizde, günümüzde artık sadece bilek gücü dayanaklı şiddet olmadığı gibi erkeklerin de en az kadınlar kadar korunmaya muhtaç olduğunu unutmamalıyız ve erkekler koruma 'içgüdüsü'yle, içgüdü diyorum ama sırtlarına vurulmuş bir semer nazarımda, kadınları öncelikli tanımlarken kendilerini çoğu zaman daha savunmasız duruma düşürmektedirler. Önce can sonra canan arkadaşlar, yapmayın eylemeyin.
    Velhasıl kelam bunca yükün altında bir erkek olarak dik dururlarken, insan olarak eziliyorlar. Bundandır ki bu iç bunalımın sürüklediği tek yol uçurumun kenarı oluyor. Nasıl ki kadınları insan olduğu için kabul etmeliysek erkekleri de insan olduğu için kabul etmeliyiz bana göre.