doktor


  • Muhatabı insan olan her meslekte olduğu gibi zorluklara göğüs geren kişidir.

    Yaptığı işin zorluğunu; insanlara hoşgörülü davranması, her bireyin sağlık hizmeti almaya layık olduğunu bilmesi, hasta olan kişilerin zaten belirli sıkıntılar yaşadığının farkında olup buna göre davranması, mesai kavramının hakkını vermesi yönüyle ortaya koyar. Yoksa sadece unvanı "doktor" olan ama Hipokrat'ın H'si umrunda olmayan doktorlar da mevcuttur. İnsanın iyisi kötüsü olduğu gibi bu meslek erbablarının da iyisi kötüsü vardır kısacası.

    Yine de nöbetlerle birlikte 48 - 72 saatlik maratonların üstünden gelmek öyle her baba yiğidin harcı değildir. Bu nedenle çoğu mensubu, her daim kendi açımdan saygı duyulmaya layıktır.