motivasyon


  • bir temellendirme meselesi.
    toplumsal kabuller "doğru" mudur?
    var olmak ne gibi bir düzende anlamlıdır?
    ve benzeri sorular üzerinde iyice okuyup kafa yorduktan sonra bulunabilir.