ziya paşa

  • "milyonla çalan mesned-i izzette ser-efraz,
    birkaç kuruşu mürtekibin cây-ı kürektir." sözünü, bendini veya çıkarımını 1870 yılında yapmış olan zattır. Yani diyor ki; Milyonla çalanlar, yüksek ve şerefli(!) makamlara getirilerek baş tacı edilir. Birkaç kuruş çalan hırsız ise kürek cezasına çarptırılır.
  • ''İdrak-i meâlî bu küçük akla gerekmez
    Zira bu terâzi o kadar sıkleti çekmez.'' beyitini çok sevdiğim şair.
  • Ismi,ilkokulu okudugum okullardan birine verilen sair