yanlış anlamak

  • çoğu zaman ruh hâlinden kaynaklı olsa da eylemi gerçekleştirenin kastı olduğu durumlarda kırıcı olandır.