ünsüz uyumu

 • Dilimizde sert ünsüzle (p, ç, t, k, f, s, ş, h) biten kelimeler sert ünsüzle başlayan ekler alır:

  Türkçede sert ünsüzle (p, ç, t, k, f, s, ş, h) biten bir kelime “c-d-g” yumuşak ünsüzleriyle başlayan bir ek aldığında ekin başındaki c-ç’ye, d-t’ye, g-k’ye dönüşerek sertleşir.

  aş-çı
  ağaç-tan
  seç-kin…
  Yumuşak ünsüzle biten kelimeler ise yumuşak ünsüzle başlayan ekler alır:

  sev-gi
  ev-den
  göz-cü…