ünsüz türemesi

  • Dilimize yabancı dillerden gelen bazı sözcükler, ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında ya da ünlüyle başlayan bir yardımcı fiille birleştiğinde sözcüğün sonundaki ünsüzden bir tane türer:

    zan et- > zannet-
    af eyle- > affeyle-
    hak-ı > hakkı…