ünsüz düşmesi

  • “k” ünsüzüyle biten bazı sözcüklere “-cik/-cek” eklerinden biri geldiğinde sözcük sonundaki “k” ünsüzü düşer:

    çabuk-cak > çabucak
    sıcak-cık > sıcacık
    ufak-cık > ufacık…