ünlü düşmesi

 • Türkçede iki heceli bazı sözcükler ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecedeki dar ünlü düşer:

  oğul-u > oğlu
  karın-ı > karnı
  fikir-i > fikri
  gönül-ü > gönlü…
  Bazı birleşik sözcüklerin oluşumunda ünlü düşmesi görülebilir:

  kahve+altı > kahvaltı
  kayın+ana > kaynana…
  Dilimize yabancı dillerden gelen bazı sözcükler, yardımcı fiillerle birlikte kullanıldığında sözcüğün ikinci hecesindeki ünlü düşebilir:

  seyir et- > seyret-
  keşif et- > keşfet-
  sabır et- > sabret- …
  Bazı sözcükler yapım eki aldığında ünlü düşmesi görülebilir:

  oyun-a – > oyna-
  ileri-le- > iler-le- ….
  “-idi,-imiş,-ise” ek fiilleri, sözcükle birleşirken kullanıma bağlı olarak “-i” sesi düşebilir:

  güzel imiş > güzelmiş
  yorgun ise > yorgunsa
  garip idi > garipti…
  “ile” bağlacı veya edatı sözcükle birleştiğinde “i” ünlüsü düşer:

  kedi ile>kediyle
  çiçek ile>çiçekle …