ünlü daralması

 • Sonu düz-geniş ünlü ile biten sözcükler “-yor” ekini aldığında sözcüğün sonundaki “a” veya “e” sesi daralarak “ı, i, u, ü” seslerinden birine dönüşür:

  başla-yor > başlıyor
  gelme-yor>gelmiyor
  oyna-yor>oynuyor…
  . “de-” ve “ye-” fiilleri “-yor” ekinden başka ekler aldığında da daralmaya uğrar:

  de-y-ecek > diyecek
  ye-y-ecek > yiyecek
  de-y-en > diyen
  ye-y-en > yiyen …
  Bu durum y yardımcı ünsüzün daraltıcı özelliğinden kaynaklanır.