türk milliyetçiliğinin bugünkü hali

  • osmanlı imparatorluğu sonrasında, kurulan hatta küllerinden tekrar yükselen bir devletin, konjektörel aşısı idi. edebiyat, siyaset ve gariban halkın dahi sahipleneceği bir çare görüldü. geniş kitlelerce kabul gördü. sscb ile masaya oturup antlaşmalar yapacak, siyasi buhranlarda ülkeye yön verme leveline ulaşmıştı. yer yer, mesele milliyetçiliği aşmıştı, yer yer diyorum çünkü kardeş kanının döküldüğü provake operasyonlara alet olduğu yerler, kötü örnekler vardır. fakat aşkınlığı ise milliyetçi akil adamların tansiyonu yüksek bölgelerde, ötelenmiş doğu ve mezhep çatışmasının körüklendiği yerlerde ev ev dolaşarak kardeşliği anlattıkları zamanlar oldu.
    bu gün ise 18 yaşında bir kızı alıkoyarak ölümüne sebep olan tecavüzcü katille,
    Ekmek parası için gittiği yerde, çocuklarının gözü önünde annelerini acımasızca döven bir vahşiyle,
    21 yaşında gencecik bir insanı öldüren bir katille, övünecek kadar kötü, çirkin, tiksinç bir seviyede örnekler veriyor. bu derece bir kutuplaşma dünyanın hiç bir yerinde yoktur. irlanda'da protestan katolik savaşlarında. israil filistin savaşında dahi bir vatandaş çıkıp tecavüzü, katliamı böyle övmemiştir. bu türklüğe, müslümanlığa büyük lekedir.
  • (bkz: 40)
  • dünkünden farkı yoktur hala uludur.