türk insanına mahsus geçmişe atıflar

  • günümüzün popüler geçmişe atıfı "eskiden dolar 2-3 lira idi." cümlesidir. bu atıflar genellikle geçmişin güzelliğini anlatmak ve ona özlem duyduğunu ifade etmek için kullanılır.
    sayın babamın geçmişe atıfı ise "eskiden babamızın her dediğini ikiletmeden yapardık!" oluyor, genelde.