transhümanizm

  • ileri teknoloji ile insanları geliştirebileceğimizi ve bunun yapılması gerektiğini savunan görüştür. transhumanist düşüncenin arkasındaki temel konsept; genetik muhendisliği, nanoteknoloji, klonlama ve diğer teknolojiler ile ölümsüz bir hayat yaratmanın mümkün olduğu ve bunun yapılması gerektiğidir. bu döngüyü gerçekleştiren insanlara ise
    (bkz: transhuman) denir
  • what is transhumanism?
  • Sadece başlığa bakarak kendimce çıkardığım anlamla, ilk entaride okuduğum anlam arasında dağlar hatta gezegenler kadar fark olduğunu anladığım ve aydınlandığım şeydir. Neydir?
  • organik iyidir.