to be or not to be

 • "Mesele falan değildi öyle,
  To be or not to be kendisi için
  Bir akşam uyudu
  Uyanmayıverdi."
 • (bkz: Olmak ya da olmamak)
 • Bakirkoyde beyaz adam adli magazanin posetinde de yazar yillardir.

 • Hamlet'in yanılmıyorsam 3. Perde 1. Sahnesindrn alınan alıntı.
 • türkçesi olmak ya da olmamak şeklinde çevrilen, sheakespeare'in hamlet adlı eserinden alıntılanan cümledir. içinde geçtiği tam metin aşağıdaki gibidir.savaşmak ve vazgeçmek arasında seçim yapmayı konu edinir.

  to be, or not to be: that is the question:
  whether 'tis nobler in the mind to suffer
  the slings and arrows of outrageous fortune,
  or to take arms against a sea of troubles,
  and by opposing end them? to die: to sleep;
  no more; and by a sleep to say we end
  the heart-ache and the thousand natural shocks
  that flesh is heir to, 'tis a consummation
  devoutly to be wish'd. to die, to sleep;
  to sleep: perchance to dream: ay, there's the rub;
  for in that sleep of death what dreams may come
  when we have shuffled off this mortal coil,
  must give us pause: there's the respect
  that makes calamity of so long life;
  for who would bear the whips and scorns of time,
  the oppressor's wrong, the proud man's contumely,
  the pangs of despised love, the law's delay,
  the insolence of office and the spurns
  that patient merit of the unworthy takes,
  when he himself might his quietus make
  with a bare bodkin? who would fardels bear,
  to grunt and sweat under a weary life,
  but that the dread of something after death,
  the undiscover'd country from whose bourn
  no traveller returns, puzzles the will
  and makes us rather bear those ills we have
  than fly to others that we know not of?
  thus conscience does make cowards of us all;
  and thus the native hue of resolution
  is sicklied o'er with the pale cast of thought,
  and enterprises of great pith and moment
  with this regard their currents turn awry,
  and lose the name of action.--soft you now!
  the fair ophelia! nymph, in thy orisons
  be all my sins remember'd.

  türkçe çevirisi:

  var olmak ya da olmamak, mesele bu.
  gözü dönmüş talihin sapına, oklarına,
  için için katlanmak mı daha soylu,
  yoksa, bir dertler denizine karşı silaha sarılıp
  son vermek mi onlara? ölmek,uyumak...
  hepsi bu...ve bir uykuyla
  yürek sızısına ve bedeni bekleyen
  binlerce darbeye son verdik diyebilmek.
  hangi insan gönülden istemezdi bu bitişi?
  ölmek, uyumak... uyumak, belki rüya görmek.
  ha! iş burda. çünkü o ölüm uykusunda,
  şu fani bedenden sıyrılıp çıktığımızda,
  göreceğimiz rüyalar bizi duraksatır ister istemez.
  işte felaketi onca uzun ömürlü kılan da bu
  kim katlanırdı yoksa zamanın kırbaçlarına, küfürlerine,
  zorbanın haksızlığına, kibirli adamın hakaretine?
  hor görülen aşkın acılarına, adaletin gecikmesine,
  devlet görevlisinin kendini bilmezliğine;
  sabırla bekleyen erdemli kişinin,
  değersiz insanlardan gördüğü muameleye,
  insan yalın bir hançer darbesiyle hesabı kesebilecekken?
  kim katlanırdı, bu yorgun yaşamın yükü altında
  homurdanıp terlemeye,
  ölümden sonraki bir şeyin korkusu olmasaydı?
  sınırlarını bir geçenin bir daha dönmediği
  o bilinmeyen ülkenin korkusu kafamızı karıştırıp
  bizleri, tanımadığımız dertlere koşup gitmektense
  başımızdakilere katlanmak zorunda bırakmasaydı?
  işte bunları düşündükçe
  ödlek olup çıkıyoruz hepimiz,
  ve işte böyle kararlılığın doğal rengi,
  endişenin soluk gölgesiyle bozuluyor;
  bulutları hedef alan büyük ve iddialı atılımlar
  bu yüzden yörüngesindn sapıyor
  ve bir girişim olmaktan çıkıyor adları.

  hey, o da kim? güzel ophelia!...
  peri kızı, dualarında benim günahlarımı da unutma. *
 • alternatif olarak; (bkz: two beer or not two beer)