teşkilatı esasiye

1 entry daha

  • Teşkilat-ı Esasiye Kanunu veya 1921 Anayasası, ilk Türkiye anayasasının ilkelerini belirleyen; 85 numaralı ve kabul tarihi 20 Kânun-ı Sani 1337 olan 23 madde ve bir ayrık maddeden oluşan kısa çerçeve anayasa niteliğinde bir belgedir. 1923 yılındaki değişiklikle Cumhuriyet ilan edilmiştir.
1 entry daha