teşbihte hata olmaz

  • "yeri geldiği zaman çirkin, kaba bir benzetme ile anlatıma daha etkili bir hava verilmesi, saygısızca bir davranış değildir, kimse bundan alınmamalıdır" anlamında kullanılan bir söz.
  • Yanlış kullanılan bir kalıp ifade.
    "Teşbihte hata olmaz", demek, "Teş­bihte hata kabul olunmaz, her benzetme doğru ve uygun yapılmalıdır." anlamına gelir. Teşbih yani benzetme güzel yapılırsa onda hata olmaz. Oysa bugün her kötü benzetme için de bu ifadeye sığınılmaktadır. Yapılacak benzetme kötüyse ve karşı tarafı kıracaksa kaçınmak en iyisidir.
  • Bir konuyu anlatabilmek, açıklayabilmek için aşırı ve abes örneklerin veyahut benzetmelerin kullanılabilmesine kapı aralayan sözdür.