stephen hawking'e rahmetli diyemezsin


 • Son derece duyarlı bir abla içeren videoda geçen uyarı sözü. Öyle bir girmiş ki konuya, bir an ilahi bir uyarı geldi zannettim.

  video
 • o kafir. dsfgfdgfhghfgdfsddgfdsfsgsgfsdfdgsfdgf
 • klasik islam öğretisinin insanı düşürdüğü komik durumu anlatan bir video.

  stephen hawking kafirmiş. hangi ölçüye göre? adamın allah inancı olduğunu bilmiyoruz. müslüman olmaması onun yaratıcıya inanmadığını göstermez. yaratıcıya inanıyorsa, inancı var demektir. peygamberleri kabul meselesine girmiyorum. onlar teknik detay. aslolan allah'a inanıp adam gibi adam olmaktır. insan olmaktır. temiz olmak ve temiz yaşamaktır. cennet senin benim tekelimde değil. kimin yerinin neresi olacağına, son kertede allah karar verecektir. bize düşen allah adına hüküm vermeden, insanların anısına saygı duymaktır. öte yandan müslüman olduğunu iddia edip, onun bunun hakkına girenlerin "rahmetli" olacağına inanmak da saçmadır. aynı şekilde insanlara zulmeden, ona buna hakaret eden, eliyle ve diliyle etrafına zarar veren, çalan, yetim hakkı yiyen, merhamet etmeyen dilinde şehadet lafını dillendiren tiplerin de rahmetli olacakları kuşkuludur. rahmetli olduğundan kuşku duyulmayacak insan türü ayette belirtilmiştir: emrolunduğun gibi dosdoğru ol. bitti. birinin rahmetli olup olmadığını anlamak için bu kıstas yeterlidir.
 • Bir anne beyanı.
  Müslüman olup olmadığı konusunda bilgisi olmadığı halde hem neden rahmetli desin? O kadın müslüman olduğunu bir şekilde bildiği biri için ''isa seni kutsasın'' denildiğinde yine aynı şekilde karşı çıkıp, o Hristiyan değil, İsa kutsasın diyemezsin dese sanırım hiçbir Hristiyan karşı gelmezdi. en ufak durumda eleştirmeye bayılıyoruz değil mi? Ne güzel!
  Edit, noktalama
 • Rahmet merhamet anlamına geliyorsa eğer, hawking'de merhametliyse rahmetli olur. Bilip bilmeden konuşulmamalıdır.