sandık gücü

  • oy ve ötesi gibi gönüllü bir topluluk. Sandıklarda oyları, geleceğimizi, bizleri koruyan gönüllü arkadaşlara ihtiyaçları varmış. Müşahit eksikliği olan bölgeler için buraya göz atabilirsiniz