salvador allende gossens

  • (bkz: şili)'nin serbest seçimle işbaŞINA GELEN 29.devlet başkanı. iktidarı döneminde köylülere toprak dağıtmış ve (bkz: toprak reformu) yapmıştır. ayrıca ülkesindeki yabancı sermayeli tüm işletmeleri kamulaştırmıştır. köylülere dağıttığı toprak 70 000 hektar kadardır.