öykü

  • geniş bir biçimde anlatılan olay.
    "Kazanın öyküsünü bir de ondan dinledik"
    2.
    YAZIN TERİMİ
    gerçek ya da tasarlanmış olayları ilgiyi çekecek bir biçimde anlatan, genellikle beş on sayfadan oluşan düzyazı türü.