osmanlı'yı sahiplenmeyen türk

3 entry daha

 • ecdada sahip çıkmak mühim mesele olduğundandır ki bir parçası eksik kalan kişidir. sadece osmanlı için değil, milletimizin geçmişinde yer alan her bir izi az da olsa bilmek ve saygı duymak, sahiplenmek gerekir.

  mustafa kemal atatürk'ün birkaç sözüyle noktayı koymak dilerim:

  “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir hâl alır.”

  “Büyük devletler kuran ecdâdımız büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu ecdâdını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”
 • (bkz: hititleri sahiplenmeyen türk)
 • türkiye'yi sahipleniyordur.
 • Türk ırkını etrak-ı biidrak olarak, yani idraktan/anlayıştan yoksun olan türk şeklinde adlandıran bir hanedana çok da saygı duymayan türktür.

  Misal ermenileri millet-i sadıka olarak, arapları da kavm-i necip olarak adlandırmıştır osmanlı.

  Koca osmanlıyı sahiplenmek zorunda değildir ayni zamanda. Fatihle onur duyabilir. Ya da osmanlının yetiştirdiği bilim adamlarıyla. Sonuçta osmanlı bir imparatorluktur ve bir ailenin mali olan devlettir. Tebası da onun malıdır. Sizi mal olarak görmüş bir ailenin kurduğu devleti sahiplenmek mecburiyetiniz yoktur.

  Geçmişinizdir. Tıpkı selçuklu gibi. Bize aittir, yine bizden oluşur. Ama sahiplenmek mecburiyeti olmadığı gibi sahiplenmediniz diye de birileri sizi aşağılama hakki elde edemez.

  Tarihi bilin, geçmişinizi bilin, devlet geleneğinizi yakından taniyin. Bunlara sahip olmak için ille de osmanlıya sahip çıkmanız gerekmez.
3 entry daha