orta çağ

  • 475 Kavimler göçü - 1453 istanbulun fethi arasındaki yüzyılları kapsar.

    Bu yüzyıllar avrupa için (bkz: karanlık) orta asya için (bkz: aydınlık) geçmiştir. Söz gelimi bu dönemde avrupa "cadı" olduğu iddiasıyla kadınlarını gömerken asya, ilim ve fennin gelişiminin merkezi olmuştur.

    (bkz: yeni çağ)