nevi şahsına münhasır

  • Kendine özgü davranış ve karakteri olan kimse anlamındaki sıfat. "Nevi şahsına münhasır bir ziyankâr hırsız, iki üç günde bir eve giriyor." - R. N. Güntekin tdk