mizantropi

  • Kurgu karakterleri yaratılırken çok kullanılır. Mesela dc'deki mizantropist karakterlere birkaç örnek:

    (bkz: Ra's Al Ghul)
    (bkz: Poison ivy)
    (bkz: Mr. Freeze)

    Gibi gibi. Daha da çok var tabii.
  • İnsanlığa ve insani eylemlere karşı nefret oluşmasıdır. hümanizmin zıttı olarak tanımlanan duruma göre insan doğası itibariyle kötüdür, kötülükler yapar, kötülüklere göz yumar, her eylemi kendi korku ve çıkarları sebebiyle gerçekleştirir. psikopatolojik etkileri olsa da sosyo-toplumsal ve psikolojik verimliliği düşük bireylerde gözlemlenir.