mahir

  • Becerikli,hünerli anlamlarına gelen arapça kökenli sıfattır.aynı zamanda ülkemizde tercih edilen erkek isimlerindendir.