kuma getirmek

 • "Eğer (kendileriyle evlendiğiniz takdir de) yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız beğendiğiniz (veya size helâl olan) kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın; yahut da sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır." (Nisa, 4/3)

  Allah, Kur'an-ı Kerim'de birden fazla evliliğe müsaade etmiştir.
 • dine ve ahlaka göre yorumlanmasını saçma bulduğum yakışıksız eylem.
 • dönemin şartları kıstası bu sebeple önemli işte.
  din ile arası olmayan bir insanım fakat böyle şeyleri ortaya koyup da çok eşlilik şöyle serbest böyle helal demek saçmalık.
  sonuçta o dönem cahiliye dönemi.
  savaşlar dönemi.
  binlerce müslüman erkek ölüyor.
  bu sebeple de gerek müslümanların çoğalması gerekse dul kadınların o dönem aldıkları bir maaş olmadığı için koruma altına alınmaları için indirilmiş bir ayetin yine cahiliye döneminde ve günümüzde de hiçbir farkı olmayan cahiliye devrinde yanlış yorumlanması sonucu böyle tiplerin bu yanlışı kullanması durumu.
  dinsizden değil, müslüman görünen dinsizden korkacaksın.
 • Evlilik birliğinde bulunurken başka evlilik veya evlilikler kurmak fiilidir. Allah kitabında erkeklere birden fazla kadınla evliliğe cevaz vermiştir.
  üzerinde yaşadığımız toprakların cumhuriyetle yönetildiğini, bu cumhuriyetin bir anayasası, bir medeni kanunu olduğunu ve kuma getirmenin yasal olmadığı gerçeğini hatırlatarak başlayalım.
  Türk medeni kanunu evlilik birliğini hükümlerini düzenlerken eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunmasını mutlak butlanla batıl kılmıştır. Yani kimse evliyken evlenemez. Bu ülkede yaşarken nasıl ki idama mahkum olmama güvencesi ile adam öldürme, hadım edilmeme güvencesiyle cinsel saldırı, elinizin kesilmemesi güvencesiyle hırsızlık suçunu işlemeye itirazınız yoksa aynı şekilde evlenmeye ilişkin hükümlere de itiraz hakkınız yoktur.
  Demem o ki 21. yüzyılda kuma getirmek gibi bir kavramı tarih derslerinde “bakın böyle bir şey varmış, inanabiliyor musunuz? ” diyerek değil de gündemde tartışma konusu olarak konuşmak isteyen kişiler bu hükümlerin uygulandığı yere gidebilirler. (bkz: Yallah Arabistan’a )