konkordato

  • Günümüzde birçok markayla adı anılan terimdir. İflas etmek ile karıştırılıyor olsa da bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşmadır.