influencer

  • Genelde sosyal medya aracılığıyla insanları yönlendirme ve etkileme gücüne sahip olan kişilere verilecek olan ama günümüzde önüne gelenin kendi kendine sıfat olarak seçtiği sıfat. İngilizce anlamı "etkileyen"dir.