hong kong

  • kümes kadar yerde 7.5 milyon insan. tam bir ticaret şehridir. ancak yaşam kalitesi düşüktür. bir türk'ün fakir olduğunu düşünürek böyle yazdım, yoksa zengine gazze bile cennet gelir.